RANDEVU ALIN
Girne Medikal Hastanesi
GENEL BİLGİ
Girne Medikal Hastanesi

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: 

 • Kalp Damar hastalığı ve Krizi
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Aort Damarı Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal kalp hastalıkları 

Bölüm kullanımında olan teknik olanaklar şu şekildedir: 

 • 1 koroner anjio laboratuvarı,
 • 2 ekokardiografi laboratuvarı,
 • 1 treadmill egzersiz laboratuvarı
 • Trans özefageal ekokardiyografi
 • EKG 

 Hastanemiz kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

 Girişimsel Olmayan İşlemler

 • Hastalık risk ve taraması,
 • Yürüyüş bandı egzersiz testleri,
 • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri,
 • 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi, 

Girişimsel İşlemler

 • Transözofageal ekokardiografi
 • Kardiak katerizasyon ve koroner anjiografi,
 • Koroner anjioplasti, stent yerleştirme,
 • Kalp pili takılması (Pacemaker ve ICD(şoklu))
 • Tüm acil işlemler (geçici kalp pili takılması , primer PTCA vb.)

 

            Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarında sıklıkla görülebilen ve hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizinin (miyokard enfarktüsü) tedavisinde en önemli konu, en kısa zaman içerisinde girişim ve tedavinin başlanabileceği merkezlerin varlığıdır. Kalp krizi, kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu anda, hastanın en uygun zamanda anjiografi laboratuarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Hastanelerimizde, bu tür girişimsel işlemlerin haftanın 7 günü 24 saat uygulanabileceği tıbbi teçhizat, deneyimli uzman kadrosu ve yardımcı personel bulunmaktadır.

Acil durumlarada ; hayatı tehdit eden kalp blokları veya kalbin ileri derece yavaşladığı durumlarda geçici kalp pili uygulamasının yanında kalıcı kalp pili uygulaması da kalp ritminin hayatı tehdit edecek şekilde yavaşlaması durumunda tercih edilir. Pace-maker da kalbin normalden çok hızlı attığı durumlarda uygulanabilir.

Hastanelerimizde bulunan Koroner Yoğun Bakım Üniteleri modern teknoloji ile donatılmış ve 24 saat aynı düzeyde hizmet vermektedir. Kalp krizi, akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri bu ünitede yakından takip ve tedavi edilmektedir. 

Koroner Arter Hastalığı Nedir? 

Vücudumuzdaki organların canlılığını koruyabilmeleri ve görevlerini yapabilmeleri için oksijen ve besin maddelerine gereksinimleri vardır. Gerekli olan oksijen ve besin maddeleri organlara atardamar (arter) yoluyla kan ile taşınır. Kanın atardamarlara pompalanması işini kalbimiz yapar.

Kalbimizin de görevini yapabilmesi için beslenmesi gereklidir. Kalbin kendisini besleyen damarlara "koroner damar" (koroner arter) denmektedir. Koroner arterlerde damar sertliği (ateroskleroz) sonucu oluşan daralma veya tıkanma neticesinde kalbimiz yeterince beslenemez ve görevini aksatır. Sonuçta pompa görevi aksadığından kan aracılığıyla organlarımıza ulaşan oksijen ve besin maddeleri azalır ve zamanla çeşitli organlara ait belirtiler ortaya çıkar. 

TIBBİ BİRİMLER
BİRİM DOKTORLARIMIZ